Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Điện / Điện tử / Điện lạnh có 287 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 287 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Điện / Điện tử / Điện lạnh

Nguyễn Văn Dũng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Giang
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 17/04/2019

Nguyễn Hoàng Nhi
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 17/04/2019

Lê Văn Thảo
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 17/04/2019

Nguyễn Trung Hiếu
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Giang
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 16/04/2019

Huỳnh Tấn Hiệp

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/04/2019

ngô ngọc hiệp
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: 3,500,000 USD

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/10/2016

Nguyễn Ngọc Thành
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 500 USD

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/09/2016

TRẦN VIẾT DŨNG
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nghệ An
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/08/2016

 Cái văn chinh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/08/2016

Đỗ Ngọc Dũng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Tĩnh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 17/08/2016