Đang xử lý

 Việc làm  /  Nhà tuyển dụng  /   Tìm hồ sơ ứng viên  /  Kết quả tìm hồ sơ: lĩnh vực Thời trang

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm hồ sơ: ViecOi có 2063 hồ sơ lĩnh vực Thời trang

Kết quả tìm hồ sơ , Thời trang 

Thời trang - N.M.Đức 

 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 2 để xem

Cập nhật. 2 giờ trước

Thời trang - W.Hung 

 • Kinh nghiệm: 13 năm
 •  Nơi làm việc: Bình Dương
 •  Lương: 12,000,000 VNĐ

  Mất 4 để xem

Cập nhật. 6 giờ trước

Thời trang - L.N.L.Thanh 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 để xem

Cập nhật. Hôm qua

Thời trang - N.V.Xinh 

 • Kinh nghiệm: 5 năm
 •  Nơi làm việc: Bình Dương
 •  Lương: 15,000,000 VNĐ

  Mất 4 để xem

Cập nhật. Hôm qua

QUẢN LÝ SẢN XUẤT - Q.L.Hoang 

  Mất 2 để xem

Cập nhật. 2 ngày trước

Thời trang - T.T.K.Anh 

 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 2 để xem

Cập nhật. 2 ngày trước

Thời trang - N.Thọ 

 • Kinh nghiệm: 13 năm
 •  Nơi làm việc: Bình Dương
 •  Lương: 20,000,000 VNĐ

  Mất 4 để xem

Cập nhật. 3 ngày trước

Thời trang - N.T.Hồng 

 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •  Nơi làm việc: Bình Dương
 •  Lương: 12,000,000 VNĐ

  Mất 3 để xem

Cập nhật. 3 ngày trước

Thời trang - Đ.H.N.Mỹ 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: Bình Dương
 •  Lương: 12,000,000 VNĐ

  Mất 1 để xem

Cập nhật. 3 ngày trước

Thời trang - N.N.Khánh 

 • Kinh nghiệm: 19 năm
 •  Nơi làm việc: TPHCM
 •  Lương: 9,990,000 VNĐ

  Mất 4 để xem

Cập nhật. 3 ngày trước