Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Dầu khí có 1053 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 1053 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Dầu khí

Nguyễn Duy Vũ
Nguyễn Duy Vũ

Nguyễn Duy Vũ      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Giang
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 23 phút trước

Lâm Trọng Đức
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm:
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 6 giờ trước

Dang Dai
Dang Dai

Dang Dai      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Giang
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Trần Dình Việt
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm:
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Văn Hải      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Giang
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Nguyễn Thị Hằng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Giang
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Aloha
Aloha

Aloha      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Mai Thị An
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm:
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Nguyễn Đình Phi

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Tạ Đình Vũ
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm:
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970