Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Nhà tuyển dụng  /  Dầu khí có 1,060 hồ sơ được tìm thấy
Có video clip giới thiệuCó video clip giới thiệu

 Việc Ơi có 1,060 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Dầu khí

Hyy  - Hbbu   

 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •   Địa điểm: Khác
 •   Lương: Thỏa thuận
 Chat

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 22/03/2020

Yana  - Abc   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khác
 •   Lương: Thỏa thuận
 Chat

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 22/03/2020

Muhammad Hassan Habib  - Mechanical Engineer   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khác
 •   Lương: Thỏa thuận
 Chat

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 21/03/2020

Mr. Siriwat Khamaiam  - Operator   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khác
 •   Lương: Thỏa thuận
 Chat

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/03/2020

William Alexander Platero  - William Alexander Platero   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khác
 •   Lương: Thỏa thuận
 Chat

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 09/03/2020

Robert Mccollum  - Robert Mccollum   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khác
 •   Lương: Thỏa thuận
 Chat

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 09/03/2020

Joseph W. Christesson  - I am Actively seeking a position in Operations with an opportunity of advancement   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khác
 •   Lương: 50 VNĐ
 Chat

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 17/02/2020

Joseph W. Christesson  - Joseph W. Christesson   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khác
 •   Lương: 50,000 VNĐ
 Chat

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 17/02/2020

Manoj kumar verma  - Resume   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khác
 •   Lương: 1,000 VNĐ
 Chat

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/02/2020

Qq  - Quan Que   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khác
 •   Lương: 23,000,000 VNĐ
 Chat

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 25/12/2019