Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Dầu khí có 1063 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 1063 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Dầu khí

Lại Vũ Tài

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Dương Thị Tiểu Phụng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Lê Tâm Đan
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Võ Thành Tài

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Tấn Tạo
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Phú Yên
 •   Lương: 8,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Hà Hữu Phước

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Đức Hoàng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đỗ Thị Kim Ngân

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Thế Anh

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Đại Thạnh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970