Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Dầu khí có 1063 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 1063 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Dầu khí

Trần Tiến Dũng
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Dương Văn Hải
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 4,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phan Thị Thanh Tùng

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Thị Ánh Hồng

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Trung Châu

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Văn Hoàn
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 8,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Hồ Thị Bích Vân

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Hoàng Thái Sơn
 • Kinh nghiệm: 5 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Châu Hoàng Phúc

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Thanh Lợi

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970