Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Dầu khí có 1063 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 1063 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Dầu khí

Phạm Văn Hưng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đỗ Đức Thiện
 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •   Địa điểm:
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Bùi Thanh Đạt
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Bùi Quốc Khanh

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Thị Hạnh
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Thanh Hóa
 •   Lương: 8,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phạm Hoài Hưng

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đinh Quang Trí

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Quốc Hưng
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Văn Phú
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Nam Định
 •   Lương: 9,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lương Thái Sơn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 9,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970