Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng có 807 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 807 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng

Lê Trọng Quyết
 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •   Địa điểm: Vĩnh Phúc
 •   Lương: 9,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lý Nguyên Đán
 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •   Địa điểm: Vĩnh Phúc
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Đại

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đỗ Văn Duy
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Bạch Quang Thu An
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 9,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đỗ Vi Na
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Thị Kim Thoa
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Hoàng Nghị
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Viễn Châu

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đào Văn Tuấn
 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Hà Nam
 •   Lương: 8,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970