Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng có 850 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 850 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng

Trần Thùy Dung
 • Kinh nghiệm: 5 năm
 •   Địa điểm: Hưng Yên
 •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Việt Dũng
 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 4,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Xuân Vũ
 • Kinh nghiệm: 4 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 4,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Huỳnh Châu Tâm

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Ninh Hồng Hưng
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Minh Cường

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Thị Lương
 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •   Địa điểm: Bắc Giang
 •   Lương: 8,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Văn Tuấn
 • Kinh nghiệm: 5 năm
 •   Địa điểm: Hải Dương
 •   Lương: 9,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Thị Lan
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Vĩnh Phúc
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nông Văn Lau
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970