Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng có 832 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 832 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng

Bùi Văn Hoan

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Hòa Tâm

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Văn Huy
 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •   Địa điểm: Bình Phước
 •   Lương: 10,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đinh Ngọc Diệp
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lâm Quân Sâm

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phan Thị Thùy Dương
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phạm Minh Thu
 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Hải Dương
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Minh Cẩn
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đỗ Quang Tỉnh
 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Văn Ngọ
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970