Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng có 829 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 829 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng

Phạm Minh Trường

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Tiến Anh
 • Kinh nghiệm: 5 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Viết Mạnh
 • Kinh nghiệm: 4 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Trọng Quang

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đỗ Thu Kiều

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Vũ Tuấn Anh

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Cao Đức Thông
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Ngọc Phương

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Thị Thủy

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Quang Tuấn
 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Bắc Giang
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970