Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng có 849 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 849 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng

Hoàng Văn Sanh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Thái Nguyên
 •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Công Thức
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Thái Nguyên
 •   Lương: 9,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Hoàng Kiên
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Thành Công
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phạm Trần Ngọc Diễm
 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Cần Thơ
 •   Lương: 7,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Văn Thành

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Quang Hưng
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Bắc Giang
 •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Đình Anh

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Văn Thực
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 2,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Văn Hiệp

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970