Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng có 832 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 832 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng

Tạ Thị Ngọc Doanh
 • Kinh nghiệm: 4 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phùng Đăng Trung
 • Kinh nghiệm: 4 năm
 •   Địa điểm: Đồng Nai
 •   Lương: 10,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trịnh Thị Huyền Trang
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Thái Nguyên
 •   Lương: 7,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Vũ Văn Phong
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Hải Thái

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Thị Kham

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Dương Trạch Giang
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Chơn Thành
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Gia Lai
 •   Lương: 8,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Huỳnh Thị Mỹ Lệ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Tuấn Vũ
 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970