Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng có 831 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 831 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng

Huỳnh Kim Sơn
 • Kinh nghiệm: 4 năm
 •   Địa điểm: Quảng Nam
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phạm Thị Huyền

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phạm Xuân Hoàng
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Ngọc Bảo Trung

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Ngô Thị Thanh Thanh
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Tô Trung Hiếu
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Hoàng Phương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đỗ Văn Dung
 • Kinh nghiệm: 4 năm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 8,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Vĩnh Yên
 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Vĩnh Phúc
 •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phạm Văn Bình

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970