Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng có 849 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 849 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng

Phan Van Men
 • Kinh nghiệm: 4 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Hoàng Duy Hưng
 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Hữu Phước

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Vũ Song Hào
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 9,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phan Văn Cường
 • Kinh nghiệm: 4 năm
 •   Địa điểm: Thanh Hóa
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Vũ Văn Nhung
 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 2,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Vy Nam Phương

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Thị Thanh Nguyệt

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Hoàng Trọng Toàn
 • Kinh nghiệm: 4 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Tiến Dũng
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Đồng Nai
 •   Lương: 8,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970