Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng có 850 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 850 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng

Tôn Thất Hòa

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Văn Luân
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Văn Bình

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Võ Công Toàn
 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Đồng Nai
 •   Lương: 10,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Tạ Thị Thảo Dương
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Đồng Nai
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phùng Trung Hiếu
 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 9,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Dương Việt
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 9,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Văn Cừ
 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Hưng Yên
 •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Sỹ Nghị
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Thị Kim Thương
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Bến Tre
 •   Lương: 9,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970