Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng có 850 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 850 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng

Phạm Văn Mạnh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm:
 •   Lương: 7,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phạm Hữu Đạt
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Hưng Yên
 •   Lương: 7,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Đức Thịnh
 • Kinh nghiệm: 5 năm
 •   Địa điểm: Hải Dương
 •   Lương: 2,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Hoàng Xuân Phú
 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •   Địa điểm: Vĩnh Phúc
 •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Vũ Thái Hùng
 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đồng Thị Tâm
 • Kinh nghiệm: 4 năm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Thị Duyên
 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Đồng Nai
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Ngô Thế Thiện
 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Thị Anh Đào
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Châu Tuấn Vũ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970