Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng có 850 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 850 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng

Trần Toàn
 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Trọng Minh
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Thanh Hóa
 •   Lương: 9,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Ngô Tiến Hiệp
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hưng Yên
 •   Lương: 9,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Chu Hồng Nam

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lưu Văn Hùng
 • Kinh nghiệm: 5 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 2,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Phúc Phương
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Vĩnh Phúc
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Hà Thúc Hy

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Vũ Đình Quân
 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Thị Mai Oanh
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Thái Bình
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Văn Linh
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 7,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970