Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng có 849 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 849 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng

Phùng Minh Dương
 • Kinh nghiệm: 4 năm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Đức Thái
 • Kinh nghiệm: 5 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 2,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Bùi Hoà Tân

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Minh Tiến
 • Kinh nghiệm: 5 năm
 •   Địa điểm: Vĩnh Phúc
 •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Văn Tuyên
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Bắc Giang
 •   Lương: 10,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Triệu Văn Hanh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Văn Trầm
 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Trường Phong

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phạm Thị Khánh Ly

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phan Thị Phương Duy

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970