Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng có 807 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 807 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng

Đặng Xuân Bính
 • Kinh nghiệm: 5 năm
 •   Địa điểm: Hà Nam
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Võ Văn Nho
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Quảng Ngãi
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Thị Linh
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phạm Thị Hương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Giang
 •   Lương: 10,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Hồ Thị Bích Vân
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Hồng Quân
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Tống Đức Anh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Bùi Văn Sứ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Ninh
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Võ Hoàng Kha
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Văn Hữu
 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •   Địa điểm: Hà Tĩnh
 •   Lương: 7,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970