Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng có 807 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 807 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng

Nguyễn Đức Hoàn
 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Hải Dương
 •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phạm Văn Tùng
 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đặng Tiến Thụy
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Thanh Hoang

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Thị Xuân
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đỗ Thành Luân
 • Kinh nghiệm: 4 năm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 8,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Thị Ngân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 3,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đỗ Văn Hoài Hân
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Đồng Tháp
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lương Văn Triển
 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 8,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Vũ Minh Luân
 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Đồng Nai
 •   Lương: 2,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970