Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng có 847 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 847 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng

Ha Minh Chung
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 9,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Vũ Đăng Khỏe
 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 9,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Đức Hoàng
 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Hoàng Quang Dương
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Ma Thế An
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Thái Nguyên
 •   Lương: 9,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Hoàng Đình Du
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Nhật Thông

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phạm Xuân Huấn

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyen Van Khien
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Hải Dương
 •   Lương: 9,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Vũ Đình Song
 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm:
 •   Lương: 7,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970