Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng có 847 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 847 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng

Nguyễn Tăng Cường
 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Thanh Tâm
 • Kinh nghiệm: 5 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đỗ Thị Giang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hưng Yên
 •   Lương: 10,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Chí Khoẻ
 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Hưng Yên
 •   Lương: 4,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Bùi Văn Khánh
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Vĩnh Phúc
 •   Lương: 8,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Le Xuân Dũng
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Nghệ An
 •   Lương: 9,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Văn Tuấn
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Hải Dương
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Thái Hồng
 • Kinh nghiệm: 4 năm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 3,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Thái Dương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Văn Hậu
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970