Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng có 808 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 808 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng

Nông Văn Hình
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 7,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Thị Liên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Võ Thị Ngọc Thùy

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Minh Phụng
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Ngọc Chi

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Văn Thắng

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lương Thị Thanh Tâm
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Tăng Cường
 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Thanh Tâm
 • Kinh nghiệm: 5 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đỗ Thị Giang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hưng Yên
 •   Lương: 10,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970