Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng có 849 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 849 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng

Chu Văn Hanh
 • Kinh nghiệm: 5 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Hoàng Đức Dũng
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Bùi Văn Vận
 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Hải Dương
 •   Lương: 10,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lại Thị Thúy Hoa
 • Kinh nghiệm: 4 năm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Tạ Quang Chung
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 7,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Viết Nam
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Long An
 •   Lương: 8,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Thị Ngọc Yến
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Long An
 •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nông Văn Cương
 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Hoàng Thị Mộng Trâm

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trịnh Văn Mạnh
 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 10,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970