Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa có 10623 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 10623 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa

Nguyễn thế tuấn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nghệ An
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/06/2019

Nguyễn Hải NInh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đồng Nai
 •   Lương: 12,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 30/05/2019

Trần Tấn Gíap

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 30/05/2019

Nguyen Trong Tin
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/05/2019

Trần Bá Hùng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 12,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/05/2019

Hồ Phạm Phương Nam
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/05/2019

Nguyễn Tuấn Đạt
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 12,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/05/2019

Nguyễn Quang Hợp
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Giang
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/05/2019

Lê Hồng Thuấn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 12,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/05/2019

Bùi văn Hà
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội , Vĩnh Phúc
 •   Lương: 12,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/05/2019