Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ CNTT - Phần mềm có 3550 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 3550 ứng viên xin việc theo lĩnh vực CNTT - Phần mềm

Nguyễn Ngọc Tú
 • Kinh nghiệm: 5 năm -1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 700 USD

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/06/2016

Đào Anh Tuấn
 • Kinh nghiệm: 6 năm -1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 800 USD

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/06/2016

Lê Khánh Giàu
 • Kinh nghiệm: 6 năm -1 tháng
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 800 USD

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/06/2016

Võ Quốc Nguyên
 • Kinh nghiệm: 6 năm -1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 800 USD

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/06/2016

Nguyễn Duy Thịnh
 • Kinh nghiệm: 6 năm -1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 800 USD

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/06/2016

Trần Hoàng Nam
 • Kinh nghiệm: 6 năm -1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 700 USD

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/06/2016

LÊ THỊ NHUNG
 • Kinh nghiệm: 6 năm -1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 700 USD

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/06/2016

Đặng Thái Hùng
 • Kinh nghiệm: 8 năm -1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 800 USD

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/06/2016

Mai Đức Công
 • Kinh nghiệm: 5 năm -1 tháng
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 700 USD

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/06/2016

Nguyễn Minh Thiện
 • Kinh nghiệm: 9 năm -1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 800 USD

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/06/2016