Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ CNTT - Phần mềm có 3550 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 3550 ứng viên xin việc theo lĩnh vực CNTT - Phần mềm

Vũ Phương Thảo
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/06/2019

Lâm Phúc Đạt
Lâm Phúc Đạt

Lâm Phúc Đạt      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/06/2019

Võ Nguyễn Minh Thông
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 10/06/2019

Phạm Chí Cường
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: An Giang , An Giang
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/06/2019

Lâm Gia Huy
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 600 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/05/2019

Phạm Văn Sang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 10/04/2019

NGUYỄN THỊ THU HẰNG
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 14,000,000 USD

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/11/2016

Trịnh Hoàng Phúc
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/11/2016

Lâm Visal
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/11/2016

tạ trung tín
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 400 USD

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/11/2016