Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ CNTT - Phần cứng / Mạng có 3114 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 3114 ứng viên xin việc theo lĩnh vực CNTT - Phần cứng / Mạng

Phạm Trung Hiếu

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Đinh Ngọc Anh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/07/2019

Lê Đình Kiên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 26/06/2019

Nguyễn ngọc hoàng kim
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/05/2019

Văn Trung Hiếu
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 1,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 12/05/2019

Mai Quốc Bảo
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Nam
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/04/2019

Vũ Duy Hưng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 16/11/2016

Huynh thanh phu
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tây Ninh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/11/2016

Tăng Thanh Tòng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 26/10/2016

Vũ Trường An
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/10/2016