Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Chăn nuôi / Thú y có 54 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 54 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Chăn nuôi / Thú y

Kiều Văn Hùng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Võ Thị Thu Đông
 • Kinh nghiệm: 3 năm 5 tháng
 •   Địa điểm: Long An
 •   Lương: 12,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/03/2019

Nguyễn thị hồng diên
 • Kinh nghiệm: 6 năm 2 tháng
 •   Địa điểm: Ninh Bình
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/03/2019

Trần Văn Thắng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nghệ An
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 03/03/2019

Phạm Thị Hồng Ngọc
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/03/2019

Bùi Thị Thuỷ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/01/2019

Nguyễn thanh thọ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 30/11/2018

Nguyễn Thị Bích Hường
 • Kinh nghiệm: 12 năm 9 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/11/2018

Nguyễn thanh thọ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/11/2018

Nguyễn thanh thọ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/11/2018