Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Bưu chính viễn thông có 263 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 263 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Bưu chính viễn thông

Lê Phạm Cứ
 • Kinh nghiệm: 8 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước

trần thu trang
 • Kinh nghiệm: 8 năm
 •   Địa điểm: Phú Thọ
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/03/2019

Võ Trung Tấn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 26/02/2019

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/02/2019

Trần Thị Ngọc Ý
 • Kinh nghiệm: 1 năm 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/02/2019

Dam thi thuy duong
 • Kinh nghiệm: 8 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 17/02/2019

Hải Sung
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Sơn La
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 22/01/2019

Nguyễn Thị Thu Hằng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/01/2019

Ngan Huynh
 • Kinh nghiệm: 2 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/01/2019

Nguyễn văn kiên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/01/2019