Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Bưu chính viễn thông có 149 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 149 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Bưu chính viễn thông

Nguyễn Anh Danh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 12,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 12/07/2019

Nguyễn Thị gái
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Tĩnh
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/06/2019

Nguyễn Đỗ Duy Hải
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/06/2019

Duy Tuấn
Duy Tuấn

Duy Tuấn      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Giang
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/04/2019

Lê Ngô Ngọc Ánh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/04/2019

Sadfjsagkànkn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 17/04/2019

Hoa Thien Ly
Hoa Thien Ly

Hoa Thien Ly      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Giang
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 17/04/2019

Nguyễn Thị Mến Thương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Tĩnh
 •   Lương: 4,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 16/04/2019

Lương Ngọc Thiết
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 1,000 USD

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 16/11/2016

Đinh Phương Thúy
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970