Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Bảo trì / Sửa chữa có 68 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 68 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Bảo trì / Sửa chữa

Trần Vũ Minh Phát
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 0 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đào Minh Sơn
Đào Minh Sơn

  Đào Minh Sơn      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 0 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đào Minh Sơn
Đào Minh Sơn

  Đào Minh Sơn      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 0 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phan đình cả
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 0 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Công Sơn
Nguyễn Công Sơn

Nguyễn Công Sơn      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nghệ An
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 0 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

LÊ NGỌC LÂM
LÊ NGỌC LÂM

  LÊ NGỌC LÂM      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 0 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Hồ Xuân Danh
Hồ Xuân Danh

Hồ Xuân Danh      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 0 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

TRẦN NGỌC QUYỀN
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 0 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970