Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Bảo trì / Sửa chữa có 68 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 68 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Bảo trì / Sửa chữa

Nguyễn văn Tám
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 12,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/07/2019

Nguyễn Đình Trường
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 12/07/2019

Nông Văn Dũng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Vĩnh Phúc
 •   Lương: 1,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/07/2019

Nguyễn Văn Thái
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 12 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/07/2019

Hoangvanhoa
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 12,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 28/06/2019

Nguyễn Hải Quang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 14,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/06/2019

Đỗ văn tính
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Giang
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/06/2019

Bùi đức thương

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/06/2019

Nguyễn ngọc linh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Định
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 31/05/2019

Phạm Duy Tùng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 26/05/2019