Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Bảo trì / Sửa chữa có 75 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 75 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Bảo trì / Sửa chữa

Lê Văn Dương
Lê Văn Dương

Lê Văn Dương      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 7 ngày trước

Vo Hoang Như
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 15,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 17/08/2019

Dương ngọc sang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 12/08/2019

Dương Cômg Đặng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 12/08/2019

Trần Ngọc Chuẩn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 14,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/08/2019

Nguyễn Đức Chung
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/08/2019

Đào Ngọc Tuấn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 30,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 29/07/2019

Lục Xuân Vũ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Giang
 •   Lương: 14,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/07/2019

Bùi Văn Truyền
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/07/2019

Nguyễn Văn Huế

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 26/07/2019