Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Bán hàng / Kinh doanh có 15551 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 15551 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Bán hàng / Kinh doanh

Lê Phương Thảo
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 24/07/2019

Dang Huynh Quang Phuc
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 24/07/2019

VÕ TRẦN LINH CHI
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/07/2019

Nguyễn Tuấn Vinh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 17,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/07/2019

hoàng thị hà
hoàng thị hà

hoàng thị hà      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/07/2019

Trần Hoài Nhi
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/07/2019

Nguyễn Ngọc Hoàng Hoa
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 4,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/07/2019

Nguyễn Hồng Loan
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 12,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 21/07/2019

Ngô Thị Hồng Anh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 3,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/07/2019

Nguyễn Ngọc Lệ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 12,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/07/2019