Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Bán hàng / Kinh doanh có 15442 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 15442 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Bán hàng / Kinh doanh

Trần công mẫn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Gia Lai
 •   Lương: 5,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 24/06/2019

Nguyễn Thành Long
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tiền Giang , Vĩnh Long
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 24/06/2019

Nguyễn Tuấn Anh

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 23/06/2019

TRẦN HOÀNG THANH HUYỀN
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/06/2019

Cao Đức Thịnh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 5,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/06/2019

Vũ Thị Hồng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 15,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/06/2019

TRAN VAN PHONG
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đồng Nai
 •   Lương: 7,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/06/2019

PHẠM NGỌC VÂN
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 3,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/06/2019

Nguyễn Hoàng Anh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/06/2019

Trần công mẫn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Gia Lai
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/06/2019