Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Bán hàng / Kinh doanh có 15441 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 15441 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Bán hàng / Kinh doanh

Lê Thanh Nhường
Lê Thanh Nhường

Lê Thanh Nhường      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 28/06/2019

Thái Thục Hiền
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 28/06/2019

Trương Thuỳ Linh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/06/2019

Trần Thị Kim Tuyết
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 26/06/2019

Bùi Viết Thành
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 15,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 26/06/2019

Nguyễn Quang Nhân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 26/06/2019

Vũ Thị Lan Anh
Vũ Thị Lan Anh

Vũ Thị Lan Anh      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 20,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 26/06/2019

Nguyễn Thuyên
Nguyễn Thuyên

Nguyễn Thuyên      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đồng Tháp
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/06/2019

Ngô Hoàng Khải
Ngô Hoàng Khải

Ngô Hoàng Khải      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Cà Mau
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 24/06/2019

Trần công mẫn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Gia Lai
 •   Lương: 5,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 24/06/2019