Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Bán hàng / Kinh doanh có 15441 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 15441 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Bán hàng / Kinh doanh

Nguyen Xuan Toan
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 30,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 10/07/2019

NGUYỄN THỊ THẢO
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 09/07/2019

Nguyễn Thị Yến Nhi
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/07/2019

Trần Ngọc Thuỳ Hương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 07/07/2019

Nguyễn ngọc hiền
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/07/2019

Phạm Thảo Trâm
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/07/2019

LÒ THỊ HOÀNG VÂN
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Điện Biên
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/07/2019

Đặng Thị Thuý Hường
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/07/2019

LƯƠNG THỊ HUYỀN
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/07/2019

Nguyễn Ngọc Bách
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/07/2019