Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Bán hàng / Kinh doanh có 15442 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 15442 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Bán hàng / Kinh doanh

Lê Anh Tuấn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 2,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước

Bùi Thị Ngọc Phượng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 20,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 7 ngày trước

Chềnh Văn Cơ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 1 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 7 ngày trước

Nguyễn Văn Đức
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 7 ngày trước

Lưu Thị Hoa
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/07/2019

Nguyễn Bảo Trường

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 13/07/2019

Đoàn thị hoài như
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Trị
 •   Lương: 7,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/07/2019

Nguyễn Đức Thành
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 13,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/07/2019

Nguyễn Hoàng Anh
Nguyễn Hoàng Anh

Nguyễn Hoàng Anh      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/07/2019

Bùi Thị Xuân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Thái Bình
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/07/2019