Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Bán hàng / Kinh doanh có 15689 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 15689 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Bán hàng / Kinh doanh

Nguyễn Thanh Lam

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Văn Bé
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Đắk Lắk
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Hồng Gấm
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Tấn Thảo
 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Đồng Nai
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Duy Hải
 • Kinh nghiệm: 5 năm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Công Thành

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Việt Trinh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 2,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Thị Yến
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trương Duy Hien
 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 3,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Thị Mỹ Hạng
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970