Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Bán hàng / Kinh doanh có 15677 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 15677 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Bán hàng / Kinh doanh

Lê Thị Tuyết Minh

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Vũ Văn Quảng
 • Kinh nghiệm: 4 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trịnh Thị Thùy Vân

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lưu Văn Lương
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Hữu Phi
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Thị Hồng Anh
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Liêu Hân Hân

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đoàn Danh Phước
 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Huệ
 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Quang
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Vĩnh Phúc
 •   Lương: 3,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970