Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Bán hàng / Kinh doanh có 15562 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 15562 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Bán hàng / Kinh doanh

Nguyễn Minh Tuấn
 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Mạch Ngọc Trà
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phạm Văn Xuân
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Thị Tuyết Mai

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Thị Thoa
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Giang
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Hữu Dũng

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Thị Thanh Thảo

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Huỳnh Tài

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trịnh Đình Hoài
 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phạm Thế Vinh
 • Kinh nghiệm: 4 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970