Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Vĩnh Phúc có 34 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 34 ứng viên xin việc khu vực Vĩnh Phúc

Phùng Thanh Xuân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Vĩnh Phúc
 •   Lương: 7,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 7 ngày trước

Nguyễn Thành Hưng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Vĩnh Phúc
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 7 ngày trước

Nguyễn Đức Mạnh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Vĩnh Phúc , Hà Nội , ...
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/09/2019

Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Vĩnh Phúc
 •   Lương: 9,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/09/2019

Trần hồng quyến
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Vĩnh Phúc
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/09/2019

Lê Anh Tuấn

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/09/2019

Nguyễn Hữu Quang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Vĩnh Phúc
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 12/09/2019

Tô Hồng Vương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Vĩnh Phúc
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 10/09/2019

Trần Thị Ngọc Ánh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Vĩnh Phúc
 •   Lương: 5,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 31/08/2019

Lương thị thuỷ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Vĩnh Phúc
 •   Lương: 6,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 28/08/2019