Việc Ơi có 68588 hồ sơ theo khu vực Tp. Hồ Chí Minh

 Tìm hồ sơ


   
 
Nguyễn Lý Thành Trung

Nguyễn Lý Thành Trung

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
9 tháng
 :  9 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 2 giờ trước

 Cập nhật 2 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Lê Hoài An

  Lê Hoài An

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
3,000,000 VNĐ
 :  3,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 3 giờ trước

 Cập nhật 3 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Lê Thịnh

Lê Thịnh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 10 tháng
 :  1 năm 10 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 3 giờ trước

 Cập nhật 3 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn thị bạch tuyết

Nguyễn thị bạch tuyết

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
350 USD
 :  350 USD
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 6 giờ trước

 Cập nhật 6 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Kimm Ngânn

Kimm Ngânn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
2,500,000 VNĐ
 :  2,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
3 tháng
 :  3 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 6 giờ trước

 Cập nhật 6 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
nguyễn thành nhơn

nguyễn thành nhơn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 2 tháng
 :  2 năm 2 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 7 giờ trước

 Cập nhật 7 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Hồng

  Nguyễn Thị Hồng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 tháng
 :  2 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 7 giờ trước

 Cập nhật 7 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Phương Nam

Nguyễn Thị Phương Nam

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
180,000,000 VNĐ
 :  180,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 2 tháng
 :  1 năm 2 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 9 giờ trước

 Cập nhật 9 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Vo Thi Mai Linh

Vo Thi Mai Linh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6 VNĐ
 :  6 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 tháng
 :  2 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 9 giờ trước

 Cập nhật 9 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Trần Thùy Trang

  Trần Thùy Trang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
9,000,000 VNĐ
 :  9,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 12 giờ trước

 Cập nhật 12 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ