Việc Ơi có 69530 hồ sơ theo khu vực Tp. Hồ Chí Minh

 Tìm hồ sơ


   
 
hien thu

hien thu

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
3,000,000 VNĐ
 :  3,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
7 tháng
 :  7 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 42 phút trước

 Cập nhật 42 phút trước
 Mất 1 điểm để xem
VÕ VĂN MẾN

VÕ VĂN MẾN

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 5 tháng
 :  2 năm 5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 47 phút trước

 Cập nhật 47 phút trước
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Đức Phúc

Nguyễn Đức Phúc

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
20,000,000 VNĐ
 :  20,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
4 năm
 :  4 năm
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật 59 phút trước

 Cập nhật 59 phút trước
 Mất 2 điểm để xem
Phạm Văn Phúc

  Phạm Văn Phúc

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 2 giờ trước

 Cập nhật 2 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Trương Thị Thuý Kiều

Trương Thị Thuý Kiều

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
15,000,000 VNĐ
 :  15,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 7 tháng
 :  2 năm 7 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 4 giờ trước

 Cập nhật 4 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Trần Vũ Linh

Trần Vũ Linh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
11 tháng
 :  11 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 4 giờ trước

 Cập nhật 4 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Tuyền Nguyễn

Tuyền Nguyễn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
8 tháng
 :  8 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 8 giờ trước

 Cập nhật 8 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Son Nguyễn

Son Nguyễn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
10,000,000 VNĐ
 :  10,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 9 tháng
 :  1 năm 9 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 9 giờ trước

 Cập nhật 9 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn thành Luân

Nguyễn thành Luân

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,500,000 VNĐ
 :  6,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
6 tháng
 :  6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 10 giờ trước

 Cập nhật 10 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Trọng Thọ

  Nguyễn Trọng Thọ

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Long An , Bắc Ninh , ...
 Lương: 
18,000,000 VNĐ
 :  18,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
16 năm 4 tháng
 :  16 năm 4 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 10 giờ trước

 Cập nhật 10 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ