Việc Ơi có 67635 hồ sơ theo khu vực Tp. Hồ Chí Minh

 Tìm hồ sơ


   
 
NGUYỄN THÀNH TRUNG

  NGUYỄN THÀNH TRUNG

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
3 năm
 :  3 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 46 phút trước

 Cập nhật 46 phút trước
 Mất 1 điểm để xem
Huỳnh Văn Tâm

  Huỳnh Văn Tâm

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
7 tháng
 :  7 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 52 phút trước

 Cập nhật 52 phút trước
 Mất 1 điểm để xem
Lý Chánh Sâm

Lý Chánh Sâm

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
1,000 USD
 :  1,000 USD
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 14 giờ trước

 Cập nhật 14 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Phạm Thị Thu Hà

Phạm Thị Thu Hà

 Lĩnh vực: 
 :  Nhân sự
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
500 USD
 :  500 USD
 Kinh nghiệm: 
4 năm 3 tháng
 :  4 năm 3 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 16 giờ trước

 Cập nhật 16 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Ton That Luc

  Ton That Luc

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
14,625,000 VNĐ
 :  14,625,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
18 năm 9 tháng
 :  18 năm 9 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 17 giờ trước

 Cập nhật 17 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Từ Tiên Triều

  Từ Tiên Triều

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
4 tháng
 :  4 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 18 giờ trước

 Cập nhật 18 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Thiên Lý

  Thiên Lý

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
10,000,000 VNĐ
 :  10,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 18 giờ trước

 Cập nhật 18 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
hà nguyễn

  hà nguyễn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
4 tháng
 :  4 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 19 giờ trước

 Cập nhật 19 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Mỹ Hằng

  Nguyễn Thị Mỹ Hằng

 Lĩnh vực: 
 :  Nhân sự
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,500,000 VNĐ
 :  6,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 10 tháng
 :  2 năm 10 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 23 giờ trước

 Cập nhật 23 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Ngô Tiến Thành

  Ngô Tiến Thành

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
4,000,000 VNĐ
 :  4,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 24 giờ trước

 Cập nhật 24 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ