Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Tp. Hồ Chí Minh có 2478 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 2478 ứng viên xin việc khu vực Tp. Hồ Chí Minh

Vũ Thạch Như Hàn
 • Kinh nghiệm: -1 năm 11 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 4,000,000 VND

  Mất 0 điểm để xem

Cập nhật : 11/01/2016

HUỲNH THỊ KIM NGÂN
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 300 USD

  Mất 0 điểm để xem

Cập nhật : 05/01/2016

Ngân Lê
 • Kinh nghiệm: 3 năm 2 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 0 điểm để xem

Cập nhật : 04/01/2016

Trương Thị Bích
 • Kinh nghiệm: 5 năm -1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 25,000,000 VND

  Mất 0 điểm để xem

Cập nhật : 28/12/2015

Nguyễn Văn Hòa
 • Kinh nghiệm: 3 năm -1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 0 điểm để xem

Cập nhật : 28/12/2015

Đặng Thu Thủy
 • Kinh nghiệm: 3 năm -1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 0 điểm để xem

Cập nhật : 28/12/2015

Nguyễn Như Thạch
 • Kinh nghiệm: 2 năm -1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 0 điểm để xem

Cập nhật : 28/12/2015

Đặng Ngọc Thanh
 • Kinh nghiệm: 3 năm -1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 0 điểm để xem

Cập nhật : 28/12/2015

Huỳnh Lê Diễm
 • Kinh nghiệm: 2 năm -1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 0 điểm để xem

Cập nhật : 25/12/2015

Nguyễn Thanh Tùng

  Mất 0 điểm để xem

Cập nhật : 23/12/2015