Việc Ơi có 274 hồ sơ theo khu vực Thừa Thiên Huế

 Tìm hồ sơ


   
 
Nguyễn Đức Huỳnh

  Nguyễn Đức Huỳnh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
3 tháng
 :  3 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 2 ngày trước

 Cập nhật 2 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
hoang thi le hang

  hoang thi le hang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
8 tháng
 :  8 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 7 ngày trước

 Cập nhật 7 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Lê Quang Lộc

  Lê Quang Lộc

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 10 tháng
 :  2 năm 10 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 7 ngày trước

 Cập nhật 7 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Trà My

  Nguyễn Thị Trà My

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 1 tháng
 :  1 năm 1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 11/03/2018

 Cập nhật : 11/03/2018
 Mất 1 điểm để xem
Hoàng Mơ

Hoàng Mơ

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
7 tháng
 :  7 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 08/03/2018

 Cập nhật : 08/03/2018
 Mất 1 điểm để xem
Phan Văn Tựu

Phan Văn Tựu

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
10,000,000 VNĐ
 :  10,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
6 tháng
 :  6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 07/03/2018

 Cập nhật : 07/03/2018
 Mất 1 điểm để xem
Lê Ngọc Điệp

  Lê Ngọc Điệp

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 tháng
 :  1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 07/03/2018

 Cập nhật : 07/03/2018
 Mất 1 điểm để xem
NGUYỄN PHÚ NHÂN

  NGUYỄN PHÚ NHÂN

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
10,000,000 VNĐ
 :  10,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
9 năm 10 tháng
 :  9 năm 10 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 05/03/2018

 Cập nhật : 05/03/2018
 Mất 1 điểm để xem
Hoàng Quý

  Hoàng Quý

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
7 tháng
 :  7 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 02/03/2018

 Cập nhật : 02/03/2018
 Mất 1 điểm để xem
Le Trung

  Le Trung

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
10,000,000 VNĐ
 :  10,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
5 năm 8 tháng
 :  5 năm 8 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 26/02/2018

 Cập nhật : 26/02/2018
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ