Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Thừa Thiên Huế có 11 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 11 ứng viên xin việc khu vực Thừa Thiên Huế

Nguyễn Thị Khánh Ly

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Huỳnh Thị Kim Yến
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Thừa Thiên Huế
 •   Lương: 4,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 6 ngày trước

Đặng Hiền
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Thừa Thiên Huế
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 03/07/2019

Đỗ Phương Mai
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Thừa Thiên Huế
 •   Lương: 1,300,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 16/06/2019

Nguyễn Thị Tuyết Phương

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/06/2019

NGUYỄN VĂN THỌ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Thừa Thiên Huế
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 10/06/2019

Trần minh ngọc
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Thừa Thiên Huế
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/05/2019

NGUYEN THI HUONG
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Thừa Thiên Huế
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 07/05/2019

PHÙNG THỊ LƯU LUYẾN

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/05/2019

Nguyễn Thị Kim Dung
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Thừa Thiên Huế
 •   Lương: 4,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/04/2019