Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Thanh Hóa có 4 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 4 ứng viên xin việc khu vực Thanh Hóa

Nguyễn Ngọc Anh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Thanh Hóa
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Nguyễn văn an
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Thanh Hóa
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/06/2019

Vi văn huế
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nghệ An , Thanh Hóa
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 10/06/2019

Nguyễn Thị Mai Anh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Thanh Hóa
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/05/2019