Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Thái Nguyên có 15 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 15 ứng viên xin việc khu vực Thái Nguyên

Đào Công Tâm
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Thái Nguyên
 •   Lương: 7,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 19 phút trước

BÙI THỊ THU TRANG
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Thái Nguyên
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

LÊ THỊ NGA
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Thái Nguyên
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 6 ngày trước

Nguyễn Tiến Anh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Thái Nguyên
 •   Lương: 7,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 10/07/2019

Lê Thu Loan
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Thái Nguyên
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 10/07/2019

NGUYỄN TRỌNG HUYyhbgtgyng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Thái Nguyên
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 10/07/2019

Trần Văn Minh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Thái Nguyên
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 09/07/2019

Nguyễn Như Quỳnh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Thái Nguyên
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 04/07/2019

Nguyễn Thị Hoài Linh

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/06/2019

Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Thái Nguyên
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/06/2019