Đang xử lý

 Việc làm  /  Nhà tuyển dụng  /   Tìm hồ sơ ứng viên  /  Kết quả tìm hồ sơ: tại Thái Bình

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm hồ sơ: ViecOi có 733 hồ sơ tại Thái Bình

Kết quả tìm hồ sơ tại Thái Bình 

Nhân viên kỹ thuật tự động hóa - V.H.Sơn 

 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •  Nơi làm việc: Thái Bình
 •  Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 3 để xem

Cập nhật. 2 ngày trước

KỸ SƯ XÂY DỰNG - H.V.Tùng 

  Mất 3 để xem

Cập nhật. 2 ngày trước

Trưởng phòng KD GĐ điều hành - Đ.V.Tiến 

  Mất 3 để xem

Cập nhật. 3 ngày trước

việc làm online tại nhà - T.Vu 

  Mất 1 để xem

Cập nhật. : 14/03/2023

làm ctv online trưc page - L.G.Huy 

  Mất 5 để xem

Cập nhật. : 14/03/2023

Kỹ sư quản lý dự án - M.V.Cường 

 • Kinh nghiệm: 8 năm
 •  Nơi làm việc: Thái Bình
 •  Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 4 để xem

Cập nhật. : 13/03/2023

Nhân viên kỹ thuật tự động hóa - N.M.Tú 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: Thái Bình
 •  Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 để xem

Cập nhật. : 13/03/2023

Chỉ huy trưởng - V.M.Tường 

 • Kinh nghiệm: 17 năm
 •  Nơi làm việc: Thái Bình
 •  Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 4 để xem

Cập nhật. : 12/03/2023

xây lắp xây dựng - Đ.X.Trường 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: Thái Bình
 •  Lương: Thỏa thuận

  Mất 2 để xem

Cập nhật. : 11/03/2023

kỹ sư - Đ.Trường 

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •  Nơi làm việc: Thái Bình
 •  Lương: 15,000,000 VNĐ

  Mất 2 để xem

Cập nhật. : 07/03/2023