Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Thái Bình có 2 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 2 ứng viên xin việc khu vực Thái Bình

Đặng Hà Phương Trang
  • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
  •   Địa điểm: Hà Nội , Thái Bình
  •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 12/06/2019

Đỗ Ngọc Anh
Đỗ Ngọc Anh

Đỗ Ngọc Anh      Chat

  • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
  •   Địa điểm: Thái Bình
  •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/06/2019