Việc Ơi có 163 hồ sơ theo khu vực Quảng Ninh

 Tìm hồ sơ


   
 
lưu thanh dũng

  lưu thanh dũng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
15,000,000 VNĐ
 :  15,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
14 năm 7 tháng
 :  14 năm 7 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 6 ngày trước

 Cập nhật 6 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Dương xuân khôi

Dương xuân khôi

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
5 tháng
 :  5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 6 ngày trước

 Cập nhật 6 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
phạm văn tâm

  phạm văn tâm

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,500,000 VNĐ
 :  8,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
11 tháng
 :  11 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 11/03/2018

 Cập nhật : 11/03/2018
 Mất 1 điểm để xem
Hà Duy Thắng

  Hà Duy Thắng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
10,000,000 VNĐ
 :  10,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
7 năm 2 tháng
 :  7 năm 2 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 08/03/2018

 Cập nhật : 08/03/2018
 Mất 1 điểm để xem
Phan Văn Tựu

Phan Văn Tựu

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
10,000,000 VNĐ
 :  10,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
6 tháng
 :  6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 07/03/2018

 Cập nhật : 07/03/2018
 Mất 1 điểm để xem
Vũ Như Việt

Vũ Như Việt

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 3 tháng
 :  1 năm 3 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 01/03/2018

 Cập nhật : 01/03/2018
 Mất 1 điểm để xem
Phạm Nhật Hoạt

Phạm Nhật Hoạt

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
10,000,000 VNĐ
 :  10,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
11 tháng
 :  11 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 20/02/2018

 Cập nhật : 20/02/2018
 Mất 1 điểm để xem
Nhâm Đức Mạnh

  Nhâm Đức Mạnh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
4 tháng
 :  4 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 11/02/2018

 Cập nhật : 11/02/2018
 Mất 1 điểm để xem
Đỗ Thành Long

  Đỗ Thành Long

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
2,000,000 VNĐ
 :  2,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 21/01/2018

 Cập nhật : 21/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Voòng Cao Sang

Voòng Cao Sang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 19/01/2018

 Cập nhật : 19/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ