Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Quảng Ninh có 9 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 9 ứng viên xin việc khu vực Quảng Ninh

Kiều Thị Nga

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 10/07/2019

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Ninh
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 30/06/2019

Vũ Thuỳ Dương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Ninh
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/06/2019

Ninh Xuân Nam
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng , Hà Nội , ...
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/06/2019

Ngô Phương Thảo
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Ninh
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 03/06/2019

Nguyễn ngọc Luân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Ninh
 •   Lương: 2,147,483,647 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/06/2019

Lô Ngọc Hưng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Ninh
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 28/05/2019

Nguyễn Thị Thu Trang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Ninh
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/05/2019

Ngô Hải Hoàng Linh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Phú Thọ , Quảng Ninh
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 0 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970