Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Quảng Ninh có 258 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 258 ứng viên xin việc khu vực Quảng Ninh

Phạm Thiều Loan
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Ninh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/12/2018

Nguyễn Quỳnh Anh

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/12/2018

Hồ xuân cường
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Ninh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/11/2018

Bùi Tiến Nam
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Ninh , Hà Nội
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 24/11/2018

Phạm Thị Hương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Ninh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/11/2018

Hà Thị Hạnh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Ninh
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/11/2018

nguyễn ngọc hải
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Quảng Ninh
 •   Lương: 8,900,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/11/2018

Nguyễn Linh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Ninh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/11/2018

Dương xuân khôi
 • Kinh nghiệm: 5 tháng
 •   Địa điểm: Quảng Ninh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/11/2018