Việc Ơi có 216 hồ sơ theo khu vực Quảng Ngãi

 Tìm hồ sơ


   
 
Phạm thị hoàng sang

Phạm thị hoàng sang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 3 tháng
 :  2 năm 3 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 3 ngày trước

 Cập nhật 3 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Võ Thành Hổ

  Võ Thành Hổ

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
12,000,000 VNĐ
 :  12,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
6 năm 11 tháng
 :  6 năm 11 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 11/03/2018

 Cập nhật : 11/03/2018
 Mất 1 điểm để xem
Võ Thị Thùy Trang

  Võ Thị Thùy Trang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Đà Nẵng , Quảng Nam , ...
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 07/03/2018

 Cập nhật : 07/03/2018
 Mất 1 điểm để xem
Phan Văn Tựu

Phan Văn Tựu

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
10,000,000 VNĐ
 :  10,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
6 tháng
 :  6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 07/03/2018

 Cập nhật : 07/03/2018
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Xuân Tiến

Nguyễn Xuân Tiến

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 06/03/2018

 Cập nhật : 06/03/2018
 Mất 1 điểm để xem
Lê Thị Mỹ Huyền

  Lê Thị Mỹ Huyền

 Lĩnh vực: 
 :  Nhân sự
 Nơi muốn làm: 
 :  Quảng Ngãi , Quảng Nam , ...
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
4 tháng
 :  4 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 23/02/2018

 Cập nhật : 23/02/2018
 Mất 1 điểm để xem
Phạm Phú Tuấn Vũ

  Phạm Phú Tuấn Vũ

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 4 tháng
 :  2 năm 4 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 22/02/2018

 Cập nhật : 22/02/2018
 Mất 1 điểm để xem
Phạm Nhật Hoạt

Phạm Nhật Hoạt

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
10,000,000 VNĐ
 :  10,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
11 tháng
 :  11 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 20/02/2018

 Cập nhật : 20/02/2018
 Mất 1 điểm để xem
Đặng Thành Cung

  Đặng Thành Cung

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 05/02/2018

 Cập nhật : 05/02/2018
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Tấn Nhất

  Nguyễn Tấn Nhất

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
10,000,000 VNĐ
 :  10,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 11 tháng
 :  1 năm 11 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 01/02/2018

 Cập nhật : 01/02/2018
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ