Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Quảng Ngãi có 243 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 243 ứng viên xin việc khu vực Quảng Ngãi

Võ Văn Thạnh

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 12 giờ trước

Khánh Toàn

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 7 ngày trước

Nguyễn thị bích ngọc
 • Kinh nghiệm: 1 năm 6 tháng
 •   Địa điểm: Quảng Ngãi
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/06/2018

Lê Quốc Nghĩa

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/06/2018

Bùi Văn Tiên

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/06/2018

Phan Ky
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Ngãi , Quảng Nam , ...
 •   Lương: 15,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/06/2018

Võ đình sơn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Ngãi
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 03/06/2018

Le Thi Thom
 • Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng
 •   Địa điểm: Quảng Ngãi
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 29/05/2018

Nguyễn thị thạnh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Ngãi
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 24/05/2018

nguyễn văn sinh

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 22/05/2018