Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Quảng Ngãi có 282 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 282 ứng viên xin việc khu vực Quảng Ngãi

Võ Thị Kim Kha
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Ngãi
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/12/2018

Võ Duy Bảo

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/12/2018

trần toàn thắng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Ngãi
 •   Lương: 9,200,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 28/11/2018

Lê trung nghĩa

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/11/2018

Lê Thị Hường
 • Kinh nghiệm: 1 tháng
 •   Địa điểm: Quảng Ngãi
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 26/10/2018

VÕ KIM CHÂU
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Nam , Đà Nẵng , ...
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/10/2018

Truong Quang Tien
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Ngãi
 •   Lương: 900,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 24/10/2018

LÊ TỰ THẮNG MINH
 • Kinh nghiệm: 4 năm 3 tháng
 •   Địa điểm: Đà Nẵng , Quảng Nam , ...
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/10/2018

Lê bảo toàn
 • Kinh nghiệm: 4 tháng
 •   Địa điểm: Quảng Ngãi
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/10/2018

Nguyễn Phúc Kiều Tiên
 • Kinh nghiệm: 7 tháng
 •   Địa điểm: Quảng Ngãi
 •   Lương: 6,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/10/2018